Portfolio-oud

Portfolio

Selectie van projecten

Als hoofd Bureau Onderwijs en Examens van de Letterenfaculteit RuG en sinds 1999 als freelancer van mijn eigen adviesbureau heb ik meer dan 25 projecten op het terrein van de onderwijslogistiek uitgevoerd. Soms meerdere jaren verbonden aan dezelfde instelling. Een totaaloverzicht vindt u op LinkedIn. Enkele projecten licht ik er hieronder uit. Het betreft projecten door het hele land, korter en langer geleden. Sinds 2018 beperk ik mij bij voorkeur tot Noord-Nederland, maar de huidige digitale mogelijkheden overbruggen hele afstanden.

XEDULE

ADVIES EN IMPLEMENTATIE

Advies en ondersteuning bij de implementatie van Xedule bij Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden. Conversie van gegevens van Syllabus Plus naar Xedule, inrichting productieomgeving, onderwijsplanning, advies en inrichting van flexibel onderwijs (individuele studentroutes).

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleidingen
Vrije Universiteit

TERMTIME

ROOSTERING

Roostering van colleges en tentamens van semester 1 en semester 2 van verschillende faculteiten met de nieuw ingevoerde roostersoftware TermTime.

SYLLABUS PLUS, PROGRESS.NET

PROJECTMANAGEMENT

Implementatie van Syllabus Plus voor roostering en Progress als studentvolgsysteem bij de School of Nursing and Health van het Wenckebach Instituut. De activiteiten behelsden o.a. beleidsvoorbereiding, inrichting van uniforme werkprocessen, projectmanagement en inrichting van de applicaties.

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleidingen
Hogeschool van Amsterdam

SYLLABUS PLUS

ADVIES EN IMPLEMENTATIE

Advisering en implementatie van verbeteringen op alle terreinen van de onderwijslogistiek van Domein Techniek. Onder andere advisering en beleidsvoorbereiding, aanpassing van de organisatiestructuur, en inrichting en protocollering van Syllabus Plus voor les- en tentamenroostering. Onderzoek naar en advisering over de geschiktheid van Staff Workload Planner van Scientia Ltd. als concernsysteem voor stafplanning aan de hele hogeschool.

SYLLABUS PLUS

ADVISERING

Advisering van Tilburg University over nieuwe gecentraliseerde roosterorganisatie. Dit betrof een voorbereidend project voor de implementatie van Syllabus Plus over de hele breedte van de universiteit.

Universiteit van Tilburg
ADVIES OF EXTRA HANDEN NODIG?

SAMENWERKEN LOONT!