Wenckebach Instituut #1

Implementatie Syllabus Plus

In 2014 heeft de School of Nursing and Health van het Wenckebach Instituut (UMC Groningen) besloten om de roostering met Excel-sheets onder te brengen in een volwaardig roosterpakket. Er is gekozen voor Syllabus Plus, dat ook gebruikt wordt bij de RU Groningen. Als project-manager was ik verantwoordelijk voor de implementatie. Mijn taken behelsden o.a. beleidsvoorbereiding, inrichting van uniforme werkprocessen, projectmanagement en inrichting van de applicatie. Als gevolg van de implementatie is de onderwijsondersteuning anders georganiseerd m.b.v. de nieuwe functie onderwijsplanner.