Wenckebach Instituut #2

Implementatie Xedule

In 2020 is het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden gestart met de implementatie van Xedule. Vanwege mijn kennis van de organisatie en het onderwijs en mijn ervaring met Syllabus Plus en Xedule ben ik gevraagd om hun eigen projectmanager te ondersteunen. Mijn hoofdtaken zijn con-versie van gegevens van Syllabus Plus naar Xedule, inrichting productieomgeving, advisering over werkprocessen en over de vernieuwing van het datamodel zodat individuele leerroutes en studentroosters goed gefaciliteerd worden door Xedule.