Vrije Universiteit

Collegeroosters TermTime

In 2019 is de Vrije Universiteit overgestapt op TermTime als vervanger van Syllabus Plus. De implementatie zorgde voor een vertraging van vele weken voordat gestart kon worden met de roostering voor semester 1 van collegejaar 2019-2020. Nadat ik mijzelf m.b.v. een testomgeving in deze nieuwe software had geschoold, heb ik er samen met de roostermakers van het centrale roosterbureau voor gezorgd dat de roosters tijdig gepubliceerd konden worden. In september ben ik opnieuw betrokken bij de roostering van semester 2.