Rijksuniversiteit Groningen

Implementatie en roostering Syllabus Plus

Eind jaren 90 was ik als hoofd Onderwijs en Examens Letteren betrokken bij de implementatie van Syllabus Plus als concern-systeem bij de RU Groningen. Sinds de start van mijn eigen adviesbureau heb ik het systeem vervolgens bij verschillende faculteiten geïmplementeerd, veelal na een voorafgaand adviestraject. Werkzaamheden betroffen altijd projectmanage-ment, beleidsvoorbereiding, organisatieadvies, functioneel beheer en roostering. Nadat Syllabus Plus uitgerold was bij alle faculteiten heb ik nog enkele keren facultaire roostermakers ondersteund in periodes van ziekte en langdurig verzuim.