Hogeschool van Amsterdam

Advies en implementatie Syllabus Plus

Vanaf november 2010 ben ik 2 jaar betrokken geweest bij de implementatie van Syllabus Plus als concernsysteem aan de Hogeschool van Amsterdam. De faculteit Techniek heb ik bijgestaan als implementatiemanager met als hoofdtaken: advisering en beleidsvoorbereiding, aanpassing van de organisatiestructuur, verbetering van alle werkprocessen en inrichting en protocollering van Syllabus Plus voor de roostering van lessen en tentamens. Verder heb ik voor de centrale organisatie onderzocht of Staff Workload Planner van Scientia geschikt was als planningssysteem voor de hele hogeschool.