<i>Thuis-monnik</i><i>-</i><i>Stap voor stap vooruit</i>
Torc Logo
  • "Jij bent kostbaar in mijn ogen..." (Jes. 43: 4)
    0

Thuis-monnik-Stap voor stap vooruit

Stacks Image 817
Stacks Image 829
Ik ben Pouwel Woldendorp. Ik ben graag jouw reisgezel als je op zoek bent naar verdieping van je geloof. Met een agnostisch verleden zonder enige band met het christen-dom ben ik na een lange zoektocht uitgekomen bij de rooms-katholieke traditie. Kloosters speelden daarbij een belangrijke rol: vandaar thuis-monnik. In 2014 ben ik gedoopt.
Op dit moment van mijn leven maak ik echter even een pas op de plaats. Een van de uitkoms-ten van mijn 30-daagse retraite met de Geestelijke Oefeningen van Ignatius was om te doen wat ik nu ook doe, maar iets toe te voegen: liefde. Open naar de toekomst zie ik wel waarheen mijn pad mij leiden zal. Heb geduld en kom nog eens terug: wie weet waar je mij aantreft.

Jarenlang, andere mensen imiterend,
probeerde ik mijzelf te leren kennen.
Van binnenuit kon ik niet beslissen wat te doen.
Geheel verblind hoorde ik mijn naam roepen.

Toen stapte ik naar buiten.

- Mevlana d'Jalaluddin Rumi